Wateroverlast (Extreme neerslag)

De steeds vaker voorkomende extremen bij neerslag kunnen voor problemen zorgen omdat de bestaande afvoer- en bergingssystemen niet meer toereikend zijn voor dergelijke situaties. Het verruimen van de bestaande riolering of bergingsvoorzieningen is mogelijk, maar niet altijd de meest doelmatige maatregel. Aanpassing van de bovengrond biedt vaak meer mogelijkheden om ruimte te geven aan (overtollig) regenwater. NXXS heeft ruime praktijkervaring met het voorkomen van schade in stedelijk gebied bij extreme neerslag (tot wel 50mm/15 min) en adviseert u en uw organisatie graag met het toekomstbestendig maken van uw (afval)watersysteem.

Wateroverlast
     Diensten in relatie tot wateroverlast zijn onder andere:

-    Het inmeten van de bestaande situatie;
-    Het verwerken van de verkregen gegevens op een basiskaart;
-    Analyse en maatregelen overlastsituatie;
-    Creëren van draagvlak in de organisatie (presentaties etc.);
-    Betrekken van de burger (bijv. bewonersavonden).