Waar gaan wij naar toe?

Een ingenieurs- en adviesbureau met de pijlers “Watermanagement”, “Civiele techniek”, “Projectmanagement” en "Contractmanagement" welke adviseert binnen de verschillende civiele disciplines en werkvelden. De focus van NXXS ingenieurs en adviseurs ligt op een multidisciplinaire benadering van de klantvraag en streeft naar een kwalitatieve invulling van het vraagstuk.