Verkeerskundige ontwerpen

NXXS voert verkeerskundige onderzoeken uit, brengt verkeerskundige adviezen uit en draagt zorg voor de vertaling hiervan naar verkeerskundige ontwerpen.

Visie NXXS:

Het verkeerskundige aspect is van belang voor het verkrijgen van draagvlak bij de omgeving en politiek, het belichten van de diverse verkeerstromen (lijnbussen, vrachtwagens, automobilisten, (brom)fietsers, voetgangers en mindervaliden) binnen een project staat hierbij centraal. Elke weggebruiker heeft recht op zijn eigen plek in de buitenruimte.

Verkeerskundig


Dienstverlening:

-  Parkeeronderzoek;
-  Verkeerstellingen;
-  Verkeersveiligheidsaudit van de huidige situatie;
-  Verkeerskundige adviezen;
-  Verkeerskundige ontwerpen (landschappelijke inpassing, rijcurve controle);
-  Verkeersveiligheidsaudit van de toekomstige situatie.