(Verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Met goed beheer komt tevens de behoefte aan inzicht in het areaal en de benodigde middelen om het areaal te onderhouden tot een, door de gemeenteraad, bepaald kwaliteitsniveau. NXXS verzorgt het opstellen van een (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan waarbij voor de diverse onderdelen (gemalen, reiniging & inspectie, maatregelen, rioolvervanging etc.) de randvoorwaarden en uitgangspunten opnieuw worden afgewogen, de benodigde middelen worden bepaald en het geheel tot een raadsvoorstel wordt uitgewerkt.

Diensten in relatie tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan zijn onder andere:

- Het inventariseren van het areaal;
- Het bepalen van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor beheer, onderhoud en de uit te voeren maatregelen;
- Het calculeren van de benodigde middelen voor een periode van 5 jaar;
- Het formuleren van kwaliteitsscenario’s voor de gemeenteraad;
- Het opstellen van de rapportage.