Uitvoeringsovereenkomst

NXXS stelt voor haar klanten diverse contractvormen op, waaronder het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst.

Visie NXXS:

De mate van het uitwerkingsniveau van een project is bepalend voor de contractvorm. Voor het opstellen van een “Uitvoeringsovereenkomst” kan worden gekozen wanneer de financiële omvang beperkt is, de werkstappen en de randvoorwaarden afgebakend zijn en het risicoprofiel van het project laag is.

Werkwijze Uitvoeringsovereenkomst:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst:

-  Het vaststellen van een randvoorwaarden document en het risico profiel;
-  Het opstellen van een overzichtstekening (Definitief Ontwerp) van de projectlocatie;
-  Het opstellen van een concept Uitvoeringsovereenkomst op basis van het randvoorwaarden document en het risicodossier;
-  Het doorvoeren van de opmerkingen tot een definitieve Uitvoeringsovereenkomst.