Presentatie Visualisaties

NXXS stelt voor haar klanten presentatie visualisaties op met als doel het verschaffen van inzicht in de toekomstige situatie.

Visie NXXS:

Door vroegtijdig in het ontwerpproces het toekomstbeeld te visualiseren voor de direct betrokkenen wordt een breed draagvlak gecreëerd, door de visualisaties te presenteren worden de technische ontwerpen voor de stakeholders verduidelijkt. Het opstellen van een gevisualiseerd ontwerp kan het communicatietraject versnellen, verbeteren en dienst doen als ondersteuning in het proces.

Visualisatie

Dienstverlening:

NXXS verzorgt de volgende grafische diensten:
-    Het opstellen van presentatietekeningen (2D);
-    Het opstellen van presentatie visualisaties met beperkt detailniveau (3D visuals);
-    Het opstellen van gedetailleerde presentatie visualisaties (3D visuals);
-    Het opstellen van een gedetailleerde animatie (3D bewegende beelden).