Plan van Aanpak (inschrijving)

Plan van Aanpak (inschrijving)

NXXS begeleidt en ondersteund haar klanten ten aanzien van inschrijvingen met EMVI component waarbij een Plan van Aanpak bij inschrijving ingediend moet worden.

Visie NXXS:

Door jarenlange ervaring bij zowel opdrachtgevers als aannemers genereert NXXS meerwaarde met de vertaling van de invulling van de kwalitatieve aspecten. Het samen met de aannemer doorlopen van het inschrijvingstraject (technisch, communicatief etc.) resulteert in een projectspecifiek Plan van Aanpak waarin de EMVI doelstellingen vertaald zijn.

Werkwijze:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een Plan van Aanpak:

-  Het doornemen van de aanbestedingsdocumenten;
-  Het stellen van vragen, tijdens de inlichtingenfase, om de EMVI doelstellingen scherper te stellen l helderder te krijgen;
-  Het ondersteunen bij het opstellen van een Plan van Aanpak.