Ontwerpen van rioolstelsels

Met het ontwerpen van een rioolstelsel is voor ons meer gemoeid dan alleen hoogtes en diameters bepalen. De hoogteligging en diameters kunnen vaak slimmer ontworpen worden waardoor kruisputten (zinkers) en/of diepe ontgravingen tot een minimum wordt beperkt en kosten worden bespaard. Ook het stelseltype hoeft niet vanzelfsprekend te zijn en is afhankelijk van de omgeving en de mate waarin een stelsel in de praktijk correct kan functioneren. NXXS helpt u graag met het ontwerpen van rioolstelsels.  

Ontwerp rioolstelsel

Diensten in relatie tot het ontwerpen van rioolstelsels zijn onder andere:

-  Het inmeten van de bestaande situatie;
-  Het verwerken van de verkregen gegevens op een basiskaart;
-  Het hydraulisch toetsen van de riolering (diameter bepaling) met Infoworks ICM;
-  Het ontwerpen van de rioolstructuur en hoogteligging;
-  Het opstellen van de eindrapportage.