Landmeetkunde

NXXS voert landmeetkundige werkzaamheden uit voor civiele projecten.

Visie NXXS:

Landmeetkundige werkzaamheden vormen de basis voor een goede uitwerking van civiele projecten en oplossingen in de riooltechniek. Het uitvoeren van nauwkeurige metingen geeft inzicht in de bestaande situatie waarop infrastructurele werkzaamheden worden uitgewerkt.

landmeten


Dienstverlening:

NXXS verzorgt onder andere de volgende landmeetkundige diensten:
-  Het uitvoeren van 2D en 3D situatiemetingen, inclusief dwars- en lengteprofielen;
-  Het bepalen van hoeveelheden, het controleren en opstellen van grondbalansen;
-  Het uitvoeren van as-build inmetingen voor opleverdocumenten;
-  Het uitvoeren van deformatiemetingen;
-  Het inmeten van bestaande rioolsystemen en kabels en leidingen.