(Grondwater) Meetplannen

Met het theoretisch benaderen van het functioneren van riolering, overstorten, grondwaterstanden etc. is vaak een goed uitgangspunt voor een project of het oplossen van een probleem, maar soms is een praktijktoetsing noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen. NXXS is ervaren in het opstellen van grondwatermeetplannen en het monitoren van de riolering. Praktijkresultaten kunnen vaak weer worden gebruikt in hydraulische rekenmodellen of voor het meer nauwkeurig formuleren van maatregelen en optimalisaties.

Meetplannen

Diensten in relatie tot Grondwatermeetplannen zijn onder andere:

-  Het opstellen van een grondwatermeetnet (pielbuizen plaatsen en monitoren);
-  Het opstellen van een monitoringsplan riolering;
-  Het plaatsen en uitlezen van meetapparatuur;
-  Het analyse van de verkregen gegevens;
-  Het opstellen van maatregelen en verdere acties.