Grondwater

Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen voor problemen zorgen zoals deformatie van gebouwen, vochtige ruimtes of het vervormen van de wegconstructie door verweking van het funderingspakket. NXXS stelt grondwatermeetnetplannen op om de grondwaterstand in kaart te brengen, analyseert de gegenereerde grondwatergegevens en maakt een vertaling van de oorzaak van de overlast tot een praktisch uitvoerbaar maatregelenplan.

Diensten in relatie tot Grondwater zijn onder andere:

- Het opstellen van een grondwatermeetnetplan;
- Het plaatsen van peilbuizen en deze monitoren;
- Het analyseren van de verkregen meetgegevens;
- Het uitvoeren van een probleemanalyse;
- Het opstellen van een maatregelenplan waarin het ontwerp, het beheer en het onderhoud zijn beschreven.