Enginering & Construct (UAV 2012)

Visie NXXS:

Engineering & Construct (E&C) contracten worden gebruikt wanneer er een beperkte ontwerpcomponent aanwezig is. De aannemer voert het werk uit met een deel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op een Design & Construct, maar de ontwerpcomponent voor de aannemer beperkt zich tot de engineering. De opdrachtgever stelt een Programma van Eisen op. De functionele eisen liggen op een lager abstractieniveau dan bij Design & Construct contracten. Dit komt met name omdat de ontwerpvrijheid beperkt is. Bij een Engineering & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. Tevens kan ervoor worden gekozen om de aannemer te laten aantonen dat het werk voldoet aan de gestelde eisen.

Werkwijze Engineering & Construct contract:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een Engineering & Construct contract:

-  Het vaststellen van een randvoorwaarden document en het risico profiel;
-  Het bepalen van een eisenpakket op basis van het ontwerp en standaarden van de opdrachtgever;
-  Het opstellen van een concept Engineering & Construct contract op basis van het randvoorwaarden document, het eisenpakket en het risico profiel;
-  Het doorvoeren van de opmerkingen tot een Engineering & Construct contract;
-  Het conform het aanbestedingsreglement aanbesteden van het contract.