EMVI traject

NXXS stelt voor haar klanten diverse contractvormen op, het opstellen van een aanbestedingsleidraad waarbij gunning plaatsvindt op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) maakt onderdeel uit van het contract.

Visie NXXS:

De keuze van een contractvorm is bepalend voor het uitwerkingsniveau van een project. Op basis van het risicoprofiel van het project kan een opdrachtnemer gevraagd worden zich te onderscheiden door meerwaarde in het project te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan een specifieke uitvoeringsmethode, de fasering van het project of een communicatietraject om draagvlak bij de omgeving te verkrijgen. Een EMVI traject kan worden ingezet bij elke contractvorm.

Werkwijze EMVI traject:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een EMVI traject:
-    Het bepalen van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten;
-    Het bepalen van de fictieve korting per beoordelingsaspect;
-    Het opstellen van een concept aanbestedingsleidraad waarin de randvoorwaarden ten aanzien van de procedure worden beschreven;
-    Het doorvoeren van de opmerkingen tot een definitieve aanbestedingsleidraad.