Begeleiding aanbestedingsprocedure met EMVI component

NXXS begeleidt haar klanten ten aanzien van een aanbestedingsprocedure met EMVI component.

Visie NXXS:

Een aanbestedingsprocedure dient zo transparant als mogelijk te worden doorlopen, NXXS begeleidt op een transparante en procesmatige wijze aanbestedingsprocedures met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving en de interne regelgeving van de opdrachtgever. De beoordelingen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) worden begeleidt door de voorzitter van de aanbestedingscommissie met als doelstelling de beoordelingen en de gewaarde meerwaarde van de beoordelaars te waarborgen.

Werkwijze:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor de begeleiding van een EMVI aanbestedingstraject:
-    Het versturen van de aanbestedingsdocumenten naar de aannemers;
-    Het in ontvangst nemen van de Plannen van Aanpak (Kwalitatieve inschrijvingsdocumenten);
-    Het versturen van de kwalitatieve documenten naar de beoordelaars;
-    Het voorzitten van de EMVI consensussessie;
-    Het documenteren van de beoordelingen (evaluatie document);
-    Het uitbrengen van het proces verbaal en gunningsadvies van aanbesteding.