Visie contractadvies

Visie NXXS:

Geen project is vergelijkbaar. Voor ieder project dient te worden bekeken welke contractvorm en inkoopwijze hiervoor het meest geschikt is. NXXS gaat hierbij niet uit van één standaard contractvorm maar streeft er naar de contractvorm toe te passen die het beste past bij zowel het project als de wensen van de klant. NXXS streeft hierbij naar een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en marktpartij waarbij de risico’s worden toebedeeld aan de partij die het beste in staat is om deze te beheersen.

contractvormen klein


NXXS verzorgt de volgende diensten ten aanzien van contractadvies:

-  Het inventariseren van de wensen van de klant en de randvoorwaarden en uitgangspunten van het project;
-  Het inventariseren van de risico’s van het project;
-  Het bepalen van de meest geschikte contractvorm;
-  Het opstellen van de contractstukken en aanbestedingsstukken;
-  Het verifiëren van de contracteisen aan de randvoorwaarden en uitgangspunten.