Contractbeheersing

Visie NXXS:

NXXS streeft bij het beheersen van contracten naar een open en transparante samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartij waarbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid. Het doel moet zijn om samen een project te realiseren waarbij er vanuit mag worden gegaan dat de marktpartij deskundig is op alle gebieden die nodig zijn om het project te realiseren.

De wijze van het beheersen van het contract is sterk afhankelijk van de rol die de opdrachtgever wil aannemen tijdens de uitvoering. Wanneer de opdrachtgever tijdens de realisatie van het project van dichtbij wil meekijken wordt er tijdens de werkzaamheden meegekeken (toezicht) om te controleren dat aan de eisen wordt voldaan en de risico’s worden beheerst.

Wanneer de opdrachtgever op grotere afstand wenst te blijven en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project meer bij de aannemer wil leggen kan ervoor worden gekozen om te kijken hoe de aannemer de processen beheerst die hij nodig heeft om het project te kunnen realiseren. Hierbij wordt gebuikt gemaakt van het kwaliteitssysteem van de aannemer.

Uiteraard zijn er combinaties van bovenstaande methodes denkbaar waarbij wordt bekeken of de benodigde processen goed werken en tegelijkertijd op de meest risicovolle punten van het project zelf mee wordt meegekeken om te constateren dat aan de eisen wordt voldaan.

Dienstverlening:

NXXS verzorgt de volgende diensten ten aanzien van contractbeheersing:

-  Het opstellen van het contractbeheersplan;
-  Het bepalen van de meest risicovolle onderdelen en processen;
-  Het voeren van directie op het project;
-  Het houden van toezicht;
-  Het verzorgen van de contract beheersmethode Systeemgerichte Contract Beheersing;
-  Het laten uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen