Communicatie advies

NXXS adviseert klanten bij het te volgen communicatieproces om draagvlak te creëren bij iedere doelgroep. Bij NXXS zijn wij ervan overtuigd dat een zorgvuldig communicatietraject bijdraagt aan het gewenste resultaat.

Visie NXXS:

Om een omgeving en de direct betrokkenen mee te nemen in een project is het opstellen van een communicatiestrategie van groot belang. Voor een doeltreffende strategie is inzicht in de (belangen van) stakeholdersgroepen/doelgroepen onmisbaar. Aan de hand van deze analyse wordt het communicatietraject en de daarbij behorende middelen uitgewerkt. Het uitwerken van deze strategie en het inzetten van de gekozen communicatiemiddelen levert een belangrijke bijdrage aan het projectresultaat.

communicatie


Dienstverlening:

NXXS verzorgt de volgende diensten ten aanzien van specifieke projectcommunicatie:
-    Het uitvoeren van een stakeholders-/doelgroepen analyse;
-    Het opstellen van een strategisch communicatieplan;
-    Het uitvoeren van buurtonderzoeken en enquêtes;
-    Het presenteren op informatie- en inspraakmomenten;
-    De uitrol van de communicatiemiddelen (website, social media, nieuwsbrieven etc.);
-    Het uitvoeren van omgevingsmanagement.