Civieltechnisch ontwerpen

NXXS stelt voor haar klanten civieltechnische ontwerpen op, welke dienen als contractdocumenten voor de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Visie NXXS:

De vertaling van de onderzoeksresultaten en de gestelde randvoorwaarden vormen de basis voor het civieltechnische ontwerp. Door het belichten van de diverse aspecten binnen het project wordt een optimaal eindproduct gegarandeerd. Het gezamenlijk stapsgewijs doorlopen van het proces geeft de opdrachtgever inzicht in de genomen ontwerpkeuzes per discipline, zoals verkeersveiligheid, de leefbaarheid, functionaliteit en de integraliteit waardoor het gewenste eindproduct wordt opgeleverd.

Civiele Techniek


Dienstverlening:

NXXS stelt onder andere de volgende civieltechnische ontwerpen op:
-    Het opstellen van een ontwerpnota (randvoorwaarden document);
-    Het opstellen van schetsontwerpen;
-    Het opstellen van Voorlopige Ontwerpen (VO);
-    Het opstellen van Definitieve Ontwerpen (DO);
-    Het opstellen van Uitvoeringsontwerpen (UO);
-    Het opstellen van contracttekeningen.