“Build” contract

Visie NXXS:

Bij een Build l Construct contract heeft de opdrachtgever de voorgenomen werkzaamheden tot een uitvoeringsontwerp uitgewerkt. De aannemer dient dit ontwerp te realiseren. In het contract worden eisen ten aanzien van de toe te passen materialen om het ontwerp te realiseren (moederbestek l Standaarddetails) beschreven. Tevens is het mogelijk om indien gewenst ook eisen ten aanzien van bijvoorbeeld fasering, verkeersmanagement, de betalingsregeling op te nemen.

In principe is een Build l Construct contract gelijk aan een RAW contract met het verschil dat er geen hoeveelheden van de toe te passen materialen worden vermeld in het contract (RAW deel 2.2) en de uitvoeringwijze (al dan niet gedeeltelijk) vrij wordt gelaten aan de marktpartijen.

Werkwijze Build l Construct contract:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een Build l Construct contract:

-  Het vaststellen van een randvoorwaarden document en het risico profiel;
-  Het bepalen van een eisenpakket op basis van het ontwerp en standaarden van de opdrachtgever;
-  Het opstellen van een concept Build l Construct contract op basis van het randvoorwaarden document, het eisenpakket en het risico profiel;
-  Het doorvoeren van de opmerkingen tot een Build l Construct contract;
-  Het conform het aanbestedingsreglement aanbesteden van het contract.