Bouwteamovereenkomst

NXXS stelt voor haar klanten diverse contractvormen op, waaronder het opstellen van een Bouwteamovereenkomst.

Visie NXXS:

De samenwerking tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij vervult in de huidige markt een steeds belangrijkere rol voor complexe vraagstukken. Door het gezamenlijk benaderen van het vraagstuk wordt de expertise van alle partijen optimaal benut. Om de rollen binnen een bouwteam transparant te krijgen dienen de onderlinge verwachtingen te worden beschreven in een bouwteamovereenkomst, deze kan NXXS voor u verzorgen.

Werkwijze Bouwteamovereenkomst:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een Bouwteamovereenkomst:

-  Het vaststellen van de projectdoelstelling;
-  Het opstellen van een document waarin de onderlinge verwachtingen worden vastgelegd;
-  Het opstellen van een concept Bouwteamovereenkomst op basis van de projectdoelstelling en het verwachtingendocument;
-  Het doorvoeren van de opmerkingen tot een definitieve Bouwteamovereenkomst.