Begeleiding procedure

NXXS begeleidt haar klanten met het aanbestedingsproces.

Visie NXXS:

Een aanbestedingsprocedure dient zo transparant als mogelijk te worden doorlopen, NXXS begeleidt op een transparante en procesmatige wijze aanbestedingsprocedures met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving en de interne regelgeving van de opdrachtgever.

Werkwijze:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor de begeleiding van een aanbestedingstraject:

-  Het versturen van de aanbestedingsdocumenten naar de aannemers;
-  Het in ontvangst nemen van de inschrijvingen (Kwantitatieve inschrijvingsdocumenten);
-  Het beoordelen van de inschrijvingsdocumenten;
-  Het uitbrengen van het proces verbaal en gunningsadvies van aanbesteding.