Basisrioleringsplan (BRP)

NXXS kan voor u een basisrioleringsplan opstellen waarbij wordt ingegaan op het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de diverse rioolstelsels (gemengd, verbetert gescheiden en gescheiden rioolstelsel) binnen een kern of gebied. Mogelijke knelpunten en/of optimalisaties voortkomend uit deze (theoretische) toetsing worden praktisch benaderd en vertaald naar realistische uitvoerbare maatregelen.

Basisrioleringsplan

  Diensten in relatie tot het opstellen van een Basisrioleringplan zijn onder andere:

- Het visueel inspecteren van rioolputten en het beoordelen van videobeelden van de leidingen;
- Het verhard oppervlak inventariseren;
- Het analyseren van basisgegevens;
- Het bouwen van een rekenmodel in Infoworks ICM;
- Het uitvoeren van hydraulische- en milieutechnische toetsingen;
- De toetsing van het gebied en systeem bij extreme neerslag;
- Het beschrijven van maatregelen en acties;
- Het opstellen van een rapportage en tekeningen.