Afkoppelen

Schoon regenwater vies maken in het gemengde riool en vervolgens weer schoon maken op de zuivering is in principe geen logische actie. Het regenwater afkoppelen van het gemengde riool is echter niet altijd zo eenvoudig als wordt aangenomen. Financieel gezien kan het voor de burger soms voordeliger zijn om alles gemengd te houden, omdat de besparing op de zuivering minder is dan de aanleg- en onderhoudskosten van de gemeente. De bestaande straatkolken aansluiten op een apart regenwaterriool resulteert in minder ontluchtingsmogelijkheden voor het bestaande gemengde riool met alle gevolgen van dien bij (extreme) neerslag. Met name bij oudere woningen ontstaan ontluchtingsproblemen door niet goed afkoppelen. Afkoppelen om wateroverlast te voorkomen is vaak ook niet doelmatig omdat twee (vaak met een normbui ontworpen) rioolbuizen ook niet voldoende afvoercapaciteit hebben om echte extremen tijdig af te kunnen voeren. NXXS adviseert u graag met het nemen van de juiste beslissing wanneer u voornemens bent om regenwater af te koppelen.

Afkoppelen