Aanbestedingsleidraad

NXXS stelt voor klanten aanbestedingsleidraden conform de wet en regelgeving op.

Visie NXXS:

Aanbestedingstrajecten dienen procesmatig te worden doorlopen waarbij de aanbestedingsleidraad de rode draad vormt. NXXS stelt deze documenten op voor contracten met en zonder EMVI component. Door een heldere beschrijving te maken van de te doorlopen stappen en de verwachtingen specifiek te benoemen vormt het document meerwaarde tijdens het aanbestedingstraject.

Werkwijze:

Voor het opstellen van een aanbestedingsleidraad hanteert NXXS de volgende werkwijze:

-  Het opstellen van een randvoorwaarden document;
-  Het opstellen van een concept aanbestedingsleidraad;
-  Het verwerken van de opmerkingen / aanvullingen tot een definitieve aanbestedingsleidraad