Rioolbeheer

Er ligt voor miljarden euro’s aan riolering in de gemeentes in Nederland, genoeg waarde om goed beheerd te worden. Uit de praktijk blijkt echter dat rioolbeheer vaak gevoelig is voor de waan van de dag. Als gevolg van bijvoorbeeld onderbezetting, beperkte tijd, kennis en kunde of er simpelweg minder belang aan hechten, gebeurd het dat rioolsystemen als geheel vaak niet functioneren zoals zou moeten of zoals op voorhand uitgedacht is.
De theorie en de praktijk sluiten niet altijd op elkaar aan. Dit is een gemiste kans omdat dit vaak resulteert in onnodige hogere onderhoudskosten ten laste van de burger.
Naast het beheren van de rioolgegevens is het wellicht nog belangrijker om de rioolgegevens te kunnen analyseren. Door analyse van de rioolgegevens kan nagedacht worden over optimalisaties van het rioolsysteem.

Voorbeelden van beheervraagstukken:
“Moet dat oude grote gemaal echt vervangen worden met dezelfde capaciteit of is het wellicht goedkoper om de persleiding te vergroten en een kleiner gemaal te plaatsen welke zichzelf, qua minder stroomverbruik, na een aantal jaar al terug heeft verdiend?”.

“Het riool is waarschijnlijk aan vervanging toe. Krijgen we last van hogere grondwaterstanden als we deze lekke riolen relinen of vervangen? En als we vervangen, welke (hydraulische) optimalisaties kunnen we gelijktijdig realiseren?”

Vragen welke je alleen kan beantwoorden als je de juiste gegevens beschikbaar hebt en de tijd en kennis hebt om deze gegevens te analyseren.

De ervaring en kennis die onze adviseur(s) meebrengen kan uw organisatie hierbij helpen om “De basis op orde” te krijgen. Ervaring met klanten die u voorgingen laat zien dat het inzichtelijk krijgen van het daadwerkelijk functioneren van de riolering en op orde brengen van gegevens, aan de voorkant een kleine investering is die zich nadien op diverse vlakken ruimschoots zal terug verdienen.

.