Stedelijk water

Wateroverlast, extreme neerslag en klimaatsverandering zijn hedendaagse onderwerpen waar veel aandacht voor is. De oorzaak van de verandering is een vraagstuk op zich, maar voor de waterbeheerder, stedenbouwkundige en wegbeheerder is het vaak de vraag hoe met de gevolgen moet worden omgegaan. Hoe kunnen de negatieve effecten van klimaatsverandering zo beperkt mogelijk worden gehouden?

Voor stedelijk water vertaalt dit zich door wateroverlast door extreme buien welke niet meer tijdig door de riolering afgevoerd kunnen worden en overlast door hoge (grond)waterstanden bij langdurige buien. Om op dergelijke situaties te anticiperen en schade te voorkomen, is het van belang om breder naar de omgeving en inrichting van de buitenruimte te kijken. Het verruimen van de riolering biedt (vaak) geen oplossing voor de extreme buien. Het optimaliseren van de bovengrondse inrichting om water af te voeren en elders te bergen is dan noodzakelijk.

Wij hebben ruime praktijkervaring als het gaat om wateroverlast te voorkomen bij dergelijke extreme neerslag. Voor de gemeente Tholen hebben wij een mooie testcase gehad waarbij in 2012 er 40mm in 20 minuten is gevallen met veel schade en wateroverlast tot gevolg. In de drie jaren na deze extreme bui hebben wij de politiek en de beheerders van andere disciplines, zoals wegen, groen en verkeer in het proces meegenomen en in laten zien dat het “probleem” niet alleen bij de rioolbeheerder gelegd kan worden. Aanpassing van de omgeving vergt een integrale aanpak om meerdere belangen te dienen.

Er zijn op de diverse overlastlocaties maatregelen uitgevoerd welke tot medio 2015 zijn gerealiseerd om vervolgens in augustus 2015 getest te worden met een bui van ca. 50 mm in 15 minuten. De overlastlocaties waar de maatregelen uitgevoerd waren hebben het allen droog gehouden.

De beschreven testcase is een goed voorbeeld van een “Probleem-Proces-Maatregel-Test” cyclus. Voor de stichting Rioned is dit de aanleiding geweest om deze aanpak Nederland breed toe te lichten door het geven van diverse mini-cursussen en presentaties op de Rioneddagen.